Een ontgoocheling

Geachte redactie

Sta me toe om als voorzitter van de Lommelse vzw Nutzak u dit schrijven over te maken. Onze vzw is u misschien onbekend, maar het is ons al gelukt om tal van ‘nutteloze zaken’ (waar de afkorting van de vzw voor staat, al heeft het in ons dialect nog een andere betekenis) met succes aan te kaarten.

Mijn vertrouwen in uw tijdschrift heeft de afgelopen weken een knak gekregen. Meer in het bijzonder over de uitgave van het boekje “Hidden Belgium – Bijzondere plekken en gebouwen” dat in het begin van de vakantie gratis bij uw kwalitatief editoriaal zat. Vol enthousiasme bladerde ik na de aanschaf door de bijlage. Maar het werd al snel een ontgoocheling. Mijn echtgenote schrok van mijn gevloek in de huiskamer, maar omdat ik dat meer placht te doen bij het lezen van de krant, liet ze me begaan. Toen ze me een brief zag schrijven, was ze gerust in de zaak. Vroeger durfde ik dan wel eens zeggen dat het “tijd was om te gaan nutzakken”, maar dat viel niet in goede aarde. Al is er enige kennis van ons dialect nodig om daar de humor van in te zien.

Laat me tot de kern van de zaak komen. In het boekje werd ons stadje schromelijk over het hoofd gezien. Op het plannetje stond er bij onze stad geen enkele aanduiding. Een jammerlijke zaak. Waarom geen vermelding van café De Kroon? Een meer authentieke kroeg vind je nergens. Waarom geen café De Bourgondiër, met zijn Leuvense stoof en originele Parijse terrastafels. Waarom geen vermelding van het café het Trefhuysch in dat fraai beschermd burgerhuis aan het marktplein?

Wist u trouwens dat Lommel bekend staat voor zijn ‘herrijzende’ monumenten? Ik denk aan de kiosk op ons heraangelegd Frankisch marktplein voor het al even mooie Raadhuis. Oorspronkelijk stond die rechts, maar ze is ooit op miraculeuze wijze aan de linkerzijde verschenen. Net als de Leyssensmolen, die eveneens naar een andere plek in Kattenbos vertrok. Onlangs nam zelfs onze Teut zijn korte beentjes om ergens anders op te duiken. Geef toe, allemaal straffe zaken.

Maar het meest verontrustende is dat zelfs ons GlazenHuis geen vermelding kreeg. Nee, dat mag ik niet zeggen. Er is wel een glazen huis opgenomen, maar dat is blijkbaar een historisch gebouw in Ukkel met dezelfde naam als ons museum voor hedendaagse glaskunst. Ik heb het gebouw even gegoogeld, maar het blijkt zelfs geen toren te hebben. Ze moeten daar in Ukkel dus niet hoog van de toren blazen en best een nieuwe naam voor hun gebouw kiezen. De Limburgse gebouwen die er wel in staan? Tja, hoe zal ik het zeggen, bijster origineel is de keuze niet, met onder andere Bokrijk en de fietsersbrug in Genk. Dan is onze voetgangersbrug minstens even mooi.

Maar kijk, ik heb vastgesteld dat jullie de fout zelf hebben ingezien. Een week later, ik meende deze brief net op de post te doen, verscheen er een nieuw boekje bij uw tijdschrift. “Hidden Belgium – Outdoor ontdekkingen”, met daarin onze eigen Sahara. Zelfs op de cover. Nu heeft het mooiste natuurgebied van het land niet meteen extra promotie nodig, maar het edelmoedig gebaar siert u. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, zeg ik altijd.

Ik weet trouwens hoe u de ontgoocheling helemaal kan goedmaken. Een consumptie ter uwer laste in een van de bovenvermelde horecazaken en we zwijgen erover. Ik geef u met plezier een rondleiding in ons stadje en u mag zelf de datum bepalen. We zijn immers een zachtmoedig volkje. Klagen ligt niet in onze aard.

Tot binnenkort.

Vriendelijke groeten

Rudi Lavreysen, voorzitter vzw Nutzak