Brieven

Af en toe vloeit er een ouderwetse brief uit mijn pen. Vooraleer ze op de post gaan, deel ik ze graag met jullie.